Audyt bezpieczeństwa

Polecany dla organizacji, które chcą sprawdzić wewnętrzny poziom zabezpieczeń i skuteczności procesów zarządzania ryzykiem. Poprzez analizę ekspercką audyt ma za zadanie ocenę, wskazanie i eliminację najsłabszych punktów chronionego obiektu oraz finalne wprowadzenie procedur mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Jako obiektywna działalność doradcza pomaga zdiagnozować i zdefiniować nieskuteczne schematy oraz procedury bezpieczeństwa a w konsekwencji zastąpić je nowoczesnymi metodami mającymi wpływ zarówno na podniesienie standardów bezpieczeństwa jak i optymalizację kosztów ochrony.

Podczas przeprowadzania audytu skupiamy się na bezpieczeństwie czyli systemie zabezpieczenia, ochronie oraz obecnych procedurach. Dzięki niezależnej analizie i weryfikacji możemy zaoferować propozycję systemowego wdrożenia nowych rozwiązań bardziej korzystnych dla usprawnienia operacyjnego organizacji zarówno z punktu widzenia technicznego jak i ekonomicznego (optymalizacja kosztów) takich jak monitoring wizyjny lub hybrydowy model ochrony obiektu – monitoring wizyjny + pracownik ochrony.

W zespole SVS znajdują się certyfikowani audytorzy, którzy kwalifikacje i doświadczenie zdobyli na najbardziej wymagających i prestiżowych budynkach w Polsce.

audyt bezpieczeństwa

Uzyskaj dedykowaną pomoc naszego eksperta

Proszę zostawić swoje dane kontaktowe oraz krótką informację na temat tego, w czym możemy Ci pomóc. Odezwiemy się do Ciebie jak najszybciej.