Monitoring jako podstawa systemów bezpieczeństwa domowego, lokalnego i globalnego

0

Monitoring stał się obecnie ważnym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo w domach, firmach i przestrzeniach publicznych. Dzięki szerokiej gamie elementów mogących wchodzić w skład systemu monitoringu, takich jak kamery i zaawansowane czujniki, istnieje możliwość dopasowania go do indywidualnych potrzeb. Nowoczesny monitoring rejestruje, analizuje i pozwala na efektywne zarządzanie różnymi procesami oraz szybkie reagowanie na zagrożenia. Zapraszamy do przeczytania artykułu, z którego dowiesz się więcej na temat monitoringu, jego rodzajach oraz zastosowaniach.

Czym jest monitoring i jakie są rodzaje monitoringu

Termin monitoring odnosi się do procesu obserwacji, rejestracji, analizy oraz interpretacji określonych danych. Celem prowadzenia monitoringu jest zatem uzyskanie informacji dotyczących danego obszaru, systemu lub procesu, co pozwala na podejmowanie odpowiednich działań.

Systemy monitoringu wykorzystują różnorodne technologie, od prostych narzędzi pomiarowych po zaawansowane systemy informatyczne i wizyjne w zależności od tego, jakich aspektów on dotyczy. 

Rodzaje monitoringu można sklasyfikować wg. kilku kryteriów, np. biorąc pod uwagę wykorzystane technologie i narzędzia (monitoring wizyjny) metodę nadzoru nad monitoringiem (monitoring z nadzorem) oraz jego zastosowanie (ochrona).

Narzędzia i techniki monitoringu

Jednym z najczęściej wykorzystywanych w monitoringu narzędzi są różnego typu kamery wchodzące w skład systemów monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny, nazywany również CCTV (z ang. Closed-Circuit Television) lub telewizją przemysłową wykorzystuje do obserwacji danego obszaru kamery wideo. Zadaniem monitoringu wizyjnego jest obserwacja, rejestracja oraz analiza obrazów, a także odpowiednia reakcja na potencjalne zagrożenia występujące na monitorowanym terenie. 

Coraz częściej stosowanym rodzajem monitoringu wizyjnego jest rejestracja wideo wykonywana przez drony. Użycie dronów pozwala na monitorowanie dużych i zaludnionych obszarów. Wykorzystanie dronów do monitoringu budzi budzi jednak wiele wątpliwości etycznych i prawnych związanych z RODO (o tym oddzielny artykuł „Monitoring a RODO„).

Kolejnymi narzędziami wykorzystywanymi samodzielnie lub razem z kamerami w ramach systemu monitoringu wizyjnego są wszelkiego rodzaju detektory i czujniki oraz systemy alarmowe.  Najczęściej wykorzystywane w systemach monitoringu są czujniki ruchu, dymu, wilgoci. Czujniki te połączone są ze świetlnymi, dźwiękowymi lub mieszanymi systemami alarmowymi.  

Trzecim typem monitoringu jest ten najstarszy sposób, czyli obserwacja prowadzona przez człowieka. Odpowiednio przeszkolony ochroniarz lub dozorca dokonuje bezpośredniej obserwacji terenu, obiektu, a także osób i w razie zagrożenia podejmuje działanie. Dzisiaj większość pracowników monitoringu korzysta z nowoczesnych technologii takich jak np. system kamer.

Monitoring z nadzorem lub bez nadzoru

W aspekcie obsługi rozróżniamy trzy główne formy monitoringu wizyjnego: z nadzorem, system automatyczny (bez nadzoru) i tzw. monitoring mieszany.

Ten pierwszy monitoring związany jest z ciągłym lub okresowym nadzorem nad rejestrowanym materiałem przez operatorów, lub ochroniarzy. Obserwują oni obraz z kamer, reagując natychmiast na wszelkie niepokojące zdarzenia, nieprawidłowości lub sytuacje wymagające interwencji. Monitoring z nadzorem jest często stosowany w miejscach wymagających szczególnej uwagi, takich jak banki, sklepy i lotniska, czyli tam, gdzie może być konieczność szybkiego reagowania.

W przypadku monitoringu bez nadzoru, zapisy z kamer są rejestrowane i przechowywane, ale nie są one na bieżąco oglądane przez operatorów. Analiza nagranego materiału odbywa się zazwyczaj po fakcie, w odpowiedzi na zgłoszenie incydentu lub w ramach rutynowego przeglądu. W związku z tym, że monitoring bez nadzoru opiera się głównie na alertach o niebezpieczeństwie, wysyłanych  przez system monitoringu nazywa się go także monitoringiem automatycznym. Taki rodzaj monitoringu jest wykorzystywany w sytuacjach, gdzie ciągły nadzór nie jest konieczny, dlatego, głównie stosuje się go do monitorowania terenów przemysłowych, magazynów czy prywatnych posesji.

Monitoring mieszany łączy elementy obu poprzednich typów, oferując zrównoważone rozwiązanie, które zapewnia elastyczność w zarządzaniu systemem monitoringu. W tym przypadku kamery IP przekazują obraz w czasie rzeczywistym, podczas gdy inne rejestrują obraz do późniejszego przeglądu. 

Wybór między tymi rodzajami monitoringu zależy od wielu czynników, w tym celu montażu  monitoringu, dostępnych zasobów, specyfiki monitorowanego obszaru oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa. 

Monitoring – zastosowanie

Monitoring to wszechstronne narzędzie lub technika obserwacji, która znajduje zastosowanie w różnych obszarach życia i działalności człowieka, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa, optymalizacji procesów oraz śledzenia zjawisk. W zależności od technologii i jego zastosowania wśród najczęściej wykorzystywanych rodzajów monitoringu znajdują się:

  • monitoring domowy – obejmuje stosowanie kamer i czujników w domach prywatnych lub mieszkaniach oraz na terenie wokół nieruchomości. Monitoring domu montowany jest w celu ochrony mienia i mieszkańców np. w sytuacji bezprawnego wtargnięcia na posesję;
  • monitoring osiedlowy (miejski) – ze względów bezpieczeństwa bardzo popularne stało się  zakładanie systemu kamer na osiedlach mieszkaniowych oraz w innych przestrzeniach publicznych takich jak ulice i parki. Montowanie monitoringu miejskiego ma na celu zapobieganie przestępczości, monitorowanie ruchu drogowego oraz zwiększanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców; 
  • monitoring przemysłowy – montowany jest  w fabrykach, zakładach produkcyjnych i magazynach w celu nadzoru procesów produkcyjnych, kontroli jakości produktu, a także do monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • monitoring  biurowy (komercyjny) – obejmuje instalację systemów monitoringu w obiektach biurowych, handlowych i usługowych. Monitoring biurowy montowany jest w celu ochrony przed kradzieżą, wandalizmem oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom;
  • monitoring transportu – monitoring pociągów i autobusów umożliwia śledzenie ruchu w środkach transportu, zapobieganie wypadkom oraz zwiększanie bezpieczeństwa pasażerów;
  • monitoring specjalistyczny – monitoring znajduje również zastosowanie w specyficznych warunkach i dla konkretnych celów, takich jak monitoring środowiskowy (np. monitorowanie poziomu wód), monitoring TOPR (np. poszukiwania w trudno dostępnych terenach) czy też monitoring stoków narciarskich.

Każdy z tych rodzajów monitoringu w zależności od konkretnego zastosowania i potrzeb może być dodatkowo wyposażony w zaawansowane funkcje, takie jak analiza obrazu, rozpoznawanie twarzy, czy detekcja ruchu.

Podsumowując monitoring będący wszechstronnym narzędziem obserwacji, znalazł zastosowanie w niemal każdym aspekcie życia społecznego i gospodarczego. Niezależnie od tego, czy chodzi o bezpieczeństwo ludzi i ochronę mienia, optymalizację procesów produkcyjnych, czy też monitorowanie ruchu drogowego, systemy monitoringu oferują nowoczesne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Współpraca z doświadczonym dostawcą, jakim jest nasza firma, gwarantuje nie tylko dostęp do najnowszych technologii, ale również profesjonalne doradztwo, instalację monitoringu i serwis. Monitoring to inwestycja w bezpieczeństwo oraz efektywność różnych procesów, która przynosi korzyści na wielu płaszczyznach, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *