O NAS


Jako pomysłodawcom i założycielom SVS największą satysfakcję i siłę napędzającą do działania daje nam szczęście, spokój i poczucie bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników.

Z pasją i zaangażowaniem wspólnie z naszym otoczeniem budujemy rodzinną i przyjacielską atmosferę, pełną zaufania i wzajemnej troski.  My wiemy, że relacje interpersonalne są najcenniejszym, co mamy i z pokorą z nich czerpiemy. Hołdujemy wartościom prezentującym postawy uczciwych i dobrych przedsiębiorców: pracowitość, solidność, równość, empatia i szacunek do każdego człowieka.

SVS powstał z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w służbie bezpieczeństwu. Z powodzeniem połączyliśmy dwa światy – ponad dwie dekady doświadczenia związanego z bezpieczeństwem, monitoringiem, ochroną osób, zabezpieczaniem obiektów, firm, prowadzeniem śledztw, inwigilacji, obserwacji, kontrobserwacji z zastosowaniem innowacji oraz nowoczesnej technologii. Międzynarodowe realizacje i praca w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym wykształciły w nas cechy bezcenne w naszej branży: umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, opanowanie i wysoką odporność na stres. Wiemy, jak ważna jest dyskrecja i zaufanie. 

audyt bezpieczeństwa

"Sprostamy każdemu zadaniu dzięki użyciu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Zapewniamy wysoką jakości oraz Zwiększamy realny poziom bezpieczeństwa"

SVS zaprasza do świata przyszłości, nowych technologii i optymalizacji kosztów. Naszą misją jest dostarczanie jakości premium poprzez wykorzystanie systemów wizyjnych 24/7/365. Zwiększenie realnego poziomu bezpieczeństwa w społeczeństwie dzięki profesjonalistom potrafiącym w pełni wykorzystać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dostępne na rynku.

Paweł Motyl, CEO SVS

Our logistic team

Robert Murphy

The founder of the company

Albert Edwards

CEO

Gloria Miles

Chief financial officer

Priscilla Howard

Chief operating officer

Jorge Wilson

Deputy CEO

Misja Społeczna

SVS jest organizacją wnoszącą realny wkład w społeczeństwo. Dzięki usługom monitoringu wizyjnego, audytom wewnętrznym, optymalizacji kosztów ochrony dajemy ludziom korzystną ekonomicznie alternatywę dla konwencjonalnej ochrony fizycznej. Dzięki propozycji SVS klienci mogą liczyć na całodobową ochronę w przystępnej cenie, a ta jest dużo niższa, niż standardowa propozycja tradycyjnej agencji ochrony.

Jesteśmy wspomagani przez najnowszą technologię, ale to zespół ludzi całą dobę czuwa nad tym, by Wasz dzień zawsze przebiegał spokojnie i bezpiecznie. Stawiamy na permanentny rozwój i dywersyfikację usług ochrony realnie zwiększając bezpieczeństwo (mix: monitoring wizyjny, centrum monitoringu, wykwalifikowany operator, nowoczesne alarmy, grupa interwencyjna, audyty wewnętrzne, optymalizacja kosztów ochrony).