Wtargnięcie na teren prywatny, na posesję – przepisy prawne i porady dla właścicieli nieruchomości

0

Każdy właściciel posesji chce czuć się na swoim prywatnym terenie bezpiecznie i komfortowo. Jednak nie zawsze tak się dzieje i bywa, że granica naszej nieruchomości zostaje przekroczona przez niepowołane osoby. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest wtargnięcie na teren prywatny, jakie są jego konsekwencje prawne oraz jak się skutecznie przed nim uchronić

Wtargnięcie na teren prywatny ogrodzony i nieogrodzony, bezprawne wejście na posesję – kwestie prawne

W ustawodawstwie polskim znajduje się wiele przepisów dotyczących naruszenia naszej prywatności, a od ich regulacji zależy kwalifikacja czynu oraz odpowiedzialność karna sprawcy. Warto zatem przybliżyć terminy prawne dotyczące wtargnięcia na teren naszej nieruchomości.

Wtargnięcie na teren prywatny w kodeksie karnym – Art. 193 kk

W polskim prawie nie ma co prawda bezpośredniego terminu odnoszącego się do tego, czym jest teren prywatny, (a co za tym idzie, wtargnięcia na teren prywatny), są jednak zapisy regulujące kwestie własności prywatnej, posiadania i zarządzania nieruchomościami prywatnymi.

Na podstawie przepisów prawnych dotyczących nieruchomości uznaje się, że teren prywatny to szersze pojęcie od posesji i obejmuje każdy rodzaj nieruchomości prywatnej. Do terenu prywatnego zaliczana jest ogrodzona posesja, ale też inne ogrodzone i nieogrodzone nieruchomości takie jak pola, lasy, nieużytki, czy działki rekreacyjne.

Bezprawne wejście na teren prywatny ogrodzony i nieogrodzony

W kwestii uznania bezprawnego wejścia na teren prywatny za przestępstwo istotne jest rozróżnienie między terenem ogrodzonym a nieogrodzonym. Ogrodzenie, które jest fizycznym wyznacznikiem granicy prywatnej własności, zwiększa ochronę prawną w przypadku wtargnięcia na nasz teren.

Wtargnięcie na teren prywatny ogrodzony dotyczy sytuacji, w której osoba wkracza na teren zamknięty czy otoczony płotem, murem lub inną formą bariery, która wyznacza granice własności prywatnej.

Wtargnięcie na teren nieogrodzony, czyli taki który nie jest fizycznie ograniczony przez ogrodzenie, jest trudniejszy do ochrony, choć nadal podlega prawu własności. Dotyczy to zazwyczaj wtargnięcia na nieogrodzoną własność prywatną taką jak pole, łąka czy niezabudowana działka. 

Co grozi za bezprawne wtargnięcie na teren prywatny

Odpowiedzialność karna sprawcy nieuzasadnionego wejścia na teren prywatny zależy od okoliczności i prawnego zakwalifikowania tego czynu.

W przypadku mieszkania, posesji lub innego ogrodzonego terenu prywatnego wtargnięcie może być traktowane jako naruszenie miru domowego.

Artykuł 193 kk. [Zakłócenie miru domowego]

” Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Wejście na teren prywatny nieogrodzony nie zawsze jest automatycznie traktowane jako przestępstwo. Jednak jeśli towarzyszą mu inne działania, takie jak zniszczenie mienia, może być ścigane jako wykroczenie lub przestępstwo zależnie od okoliczności.

Art. 124 kw. [Umyślne niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy]

” § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 800 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

[…]

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego”.

Art. 279 kk. [Kradzież z włamaniem]

” § 1. Kto kradnie z włamaniem,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Artykuł 156 kw. [Niszczenie zasiewów, sadzonek lub traw]

” § 1. Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

[…]

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych”.

Ponadto osoba, która bezprawnie przebywa na terenie prywatnym bez względu na to, czy jest on ogrodzony, czy też nie i nie zastosuje się do wydanego przez właściciela nakazu opuszczenia terenu, może odpowiadać za to karnie (Art. 157 kw.). 

Artykuł 157 kw. [Nieopuszczenie wbrew żądaniu cudzego terenu]

§ 1. Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany”.

Warto pamiętać, że wtargnięcie na teren prywatny zakwalifikowane jako naruszenie miru domowego lub kradzież z włamaniem są przestępstwem ściganym z urzędu. Z kolei bezprawne wejście na teren prywatny uznane za wykroczenia ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego.

Co robić w przypadku wtargnięcia na teren prywatny

Jeśli zauważysz niepowołaną osobę znajdującą się na Twoim terenie, przede wszystkim zachowaj spokój i postaraj się ocenić, z jakim zamiarem ta osoba tam weszła. Z bezpiecznej odległości asertywnym tonem zwróć jej uwagę, że znajduje się na terenie prywatnym i poproś o jego opuszczenie. W przypadku agresji lub jeśli Twoje napomnienia nie są skuteczne albo sytuacja wydaje się groźna, nie wahaj się wezwać policji. Unikaj wulgaryzmów, kłótni oraz konfrontacji fizycznej z intruzem. 

W przypadku wtargnięcia na ogrodzoną posesję (nawet jeśli nie doszło do żadnych szkód) rozważ złożenie zawiadomienia na policję. Dokumentacja takiego incydentu bowiem może być pomocna w przyszłości np. w sądzie. Z tytułu wtargnięcia na posesję możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli w jego skutku doznałeś uszczerbku na zdrowiu (także psychicznego) lub  utraty mienia.

Jak się uchronić przed wtargnięciem na teren prywatny

Bezpieczeństwo nasze oraz bliskim nam osób jest kwestią priorytetową, dlatego istotne jest, aby o nie odpowiednio zadbać. Ponadto warto także chronić się przed zniszczeniem lub kradzieżą dóbr materialnych należących do nas znajdujących się na naszym terenie prywatnym. 

W tym celu najlepiej bezpośrednio po nabyciu nieruchomości warto ją ogrodzić, gdyż wtargnięcie na ogrodzoną posesję może być zakwalifikowane jako przestępstwo dotyczące zakłócania miru domowego.

Jednak samo założenie ogrodzenia nie uchroni Cię przed szkodami i nie pomoże przy ujęciu zbiegłego intruza. Dlatego poza ogrodzeniem posesji warto zainwestować w monitoring wizyjny. Dzięki temu nie tylko odstraszasz przestępców i monitorujesz swoją posesję, ale również masz pewność, że w przypadku jakichkolwiek niepożądanych zdarzeń, masz dostęp do niezbędnych dowodów i informacji.

Podsumowując, wtargnięcie na teren prywatny może być dla właściciela nieruchomości nie tylko stresującym doświadczeniem, ale też utratą wartościowego mienia lub nawet życia. Dlatego niezwykle ważna jest znajomość prawnych aspektów dotyczących wtargnięcia na teren prywatny.

Ponadto dla naszego bezpieczeństwa równie istotne jest zastosowanie efektywnych metod zapobiegania i reagowania na bezprawne wtargnięcie. Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony terenu prywatnego przed wtargnięciem na niego jest instalacja monitoringu wizyjnego. Nowoczesne technologie i rozwiązania takie jak RTSP pozwalają na uzyskanie z kamer dobrej jakości obrazu w czasie rzeczywistym.

Pamiętaj, że życie i zdrowie są najważniejsze i jeśli znajdujesz się w sytuacji zagrożenia, wezwij natychmiast pomoc. 

Wszystkich właścicieli posesji lub innych terenów prywatnych zapraszamy do zapoznania się z  bogatą ofertą monitoringu wizyjnego Smart Vision Solution.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *