Na czym polega ochrona osób i mienia oraz czym się zajmują pracownicy ochrony

0

Poczucie bezpieczeństwa to podstawowa potrzeba każdego człowieka, a w świecie pełnym zagrożeń ochrona osób i mienia odgrywa ważną rolę w zapewnianiu spokoju i stabilności. Agencje ochrony dbając o zabezpieczenie ludzi, dóbr materialnych oraz danych działają na wielu płaszczyznach i korzystają z wielu nowoczesnych rozwiązań takich jak np. monitoring wizyjny. Przeczytaj, na czym polega ochrona osób i mienia, jakie są jej rodzaje oraz czym się zajmują licencjonowani pracownicy agencji ochrony i firm ochroniarskich.

Czym jest ochrona osób i mienia oraz jakie są jej rodzaje

Ochrona osób i mienia to pakiet różnego typu działań, środków i strategii mających na celu zabezpieczenie ludzi, jak i dóbr materialnych przed różnymi rodzajami zagrożeń. W ramach ochrony zwykle podejmowane są zarówno strategie prewencyjne, mające na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia incydentów, jak i działania interwencyjne, pozwalające na szybkie reagowanie na zaistniałe zagrożenie.

W zależności od podejmowanych działań, wykorzystywanych strategii i narzędzi oraz typu chronionego obiektu, możemy wyróżnić następujące rodzaje ochrony:

  • ochrona fizyczna – dotyczy obecności i bezpośredniego działania wykwalifikowanych pracowników ochrony, którzy patrolują chronione tereny, kontrolują dostęp do obiektów oraz monitorują sytuację i reagują na wszelkie niepożądane incydenty. Ochrona fizyczna to także zabezpieczenie różnego rodzaju imprez masowych, a także ochrona osobista tzw.osób wysokiego ryzyka, czyli ludzi szczególnie narażonych na atak;
  • ochrona zdalna z użyciem nowoczesnych technologii – ramach tego rodzaju ochrony wykorzystuje się różnego rodzaju technologie, które pomagają w zabezpieczeniu, obserwacji oraz interwencji na zagrożenie  chronionych osób, obiektów i mienia. W ramach tego typu ochrony stosowane są nowoczesne urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane w monitoringu wizyjnym oraz różnego rodzaju systemach alarmowych i kontroli dostępu. Monitoring wizyjny obejmuje instalację kamer w strategicznych miejscach umożliwiających stałą obserwację, z kolei systemy alarmowe to są różnorodne czujniki wykrywające i reagujące na różne rodzaje zagrożenia, a systemy kontroli dostępu to np. identyfikatory, karty dostępu, zamki elektroniczne czy biometryczne systemy rozpoznawania, takie jak skanery linii papilarnych czy rozpoznawanie twarzy;
  • ochrona mobilna – to określenie dotyczy zabezpieczenia osoby oraz mienia przemieszczającego się i ochrona mobilna najczęściej obejmuje eskortę, czyli ochronę osobistą osób wysokiego ryzyka oraz zabezpieczenie konwojów, transportu dużych sum pieniędzy, złota czy dzieł sztuki;
  • ochrona cybernetyczna – w dzisiejszym, cyfrowym świecie ochrona osób i mienia to również zabezpieczenie danych i systemów przed cyberzagrożeniami. Ochrona przed cyberprzestępcami obejmuje stosowanie programów antywirusowych (wykrywających niebezpieczne, hakerskie  oprogramowanie) szyfrowanie danych (zabezpieczenie danych przed nieautoryzowanym dostępem) oraz monitoring cyberprzestrzeni, polegający na śledzeniu aktywności w sieci i  identyfikacji potencjalnych zagrożeń.

Skuteczna ochrona osób i mienia to kompleksowe działania zabezpieczające i interwencyjne. Obejmuje ona zarówno ochronę fizyczną, jak i całodobową ochronę zdalną wykorzystującą nowoczesne  rozwiązania technologiczne, takie jak monitoring wizyjny. Takie wielozadaniowe działania ochroniarskie realizują profesjonalne agencje ochrony lub firmy ochroniarskie.

Czym się zajmują pracownicy agencji ochrony i firm ochroniarskich

Agencja ochrony i firma ochroniarska to dwa określenia, które często są używane zamiennie, ale firmy te posiadają pewne różnice w świadczeniu usług. Agencja ochrony to termin odnoszący się do firm świadczących różnorodne  usługi z zakresu bezpieczeństwa, takie jak ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie wizyjne, systemy alarmowe, kontrolę dostępu, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa czy usługi doradcze. Agencje ochrony, aby dostarczyć  swoim klientom kompleksowe rozwiązania zabezpieczające, często zatrudniają specjalistów z różnych dziedzin bezpieczeństwa i licencjonowanych ochroniarzy. W ramach swojej działalności agencje ochrony najczęściej zajmują się zarówno ochroną fizyczną osób i mienia, jak i instalacją monitoringu wizyjnego oraz różnego rodzaju systemów alarmowych. Większość profesjonalnych agencji ochrony oferuje także specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz samoobrony.

Firma ochroniarska natomiast to termin, odnoszący się zazwyczaj do firm oferujących mniejszy zakres usług i specjalizujących się głównie w ochronie fizycznej. Usługi oferowane przez firmę ochroniarską obejmują wynajęcie pracowników ochrony, którzy patrolują obiekty, kontrolują dostęp do nich, monitorują sytuację i reagują na wszelkie incydenty. Firmy ochroniarskie mogą również oferować ochronę osobistą dla osób wysokiego ryzyka w tym tzw. ochronę VIP, konwojowanie oraz zabezpieczenie imprez masowych.

W praktyce różnice między agencją ochrony a firmą ochroniarską bywają zatarte, gdyż wiele firm oferuje zarówno ochronę fizyczną, jak i inne usługi bezpieczeństwa, co sprawia, że oba pojęcia  z reguły są używane zamiennie.

Jakie uprawnienia posiada pracownik ochrony z licencją i jak można nim zostać

Ochroniarz nieposiadający licencji zajmuje się głównie tylko ochroną mienia. Jego zadania obejmują nadzór nad terenem przy pomocy kamer monitorujących, patrolowanie obiektu lub parkingu, rejestrowanie wejść i wyjść oraz ochronę budynków przed włamaniami i aktami wandalizmu. W przypadku wykrycia zagrożenia, ochroniarz musi poinformować odpowiednie służby porządkowe i nie może podejmować innych działań, ani  też korzystać ze środków przymusu bezpośredniego, takich jak pałki, czy kajdanki.

Dlatego agencje ochrony i firmy ochroniarskie dużo częściej chcą zatrudniać ochroniarzy z licencją, czyli osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wpis ten uprawnia ochroniarza do użycia środków przymusu bezpośredniego, takich jak siła fizyczna, kajdanki, pałki, psy obronne, ręczne miotacze gazu oraz paralizatory. Licencjonowany ochroniarz może skorzystać z tych środków na chronionym terenie w przypadku: obrony własnej lub chronionej osoby, zamachu na ważne obiekty, próby niszczenia mienia, a także podczas pościgu, próby ujęcia i udaremnienia ucieczki osoby, czy obezwładnienia podczas stawiania oporu. 

Natomiast poza terenem chronionym pracownik ochrony z licencją może użyć środków przymusu bezpośredniego jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom eskortowanym i konwojom.

Ponadto zgodnie z ustawą tylko osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej może pracować w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych (SUFO) lub umundurowanych wewnętrznych służbach ochrony (WSO). 

Osoba, która chce otrzymać licencję pracownika ochrony zgodnie z ustawą musi spełnić następujące warunki:

  • mieć ukończone minimum  21 lat i posiadać zdolność do czynności prawnych;
  • być obywatelem Polski lub innego kraju Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu;
  • otrzymać nienaganną opinię od powiatowego komendanta Policji lub odpowiednika z kraju, w którym teraz mieszka;
  • przejść pozytywnie badania lekarskie i psychologiczne;
  • ukończyć kurs lub szkolenie na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, lub posiadać potwierdzone kwalifikacje uzyskane w innym kraju UE;
  • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo.

Podsumowując obecnie ochrona osób i mienia to szeroki zakres działań, środków i strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom zapewnienie bezpieczeństwa. Dzięki licencjonowanym pracownikom ochrony wyposażonym w odpowiednie narzędzia i uprawnienia, ochrona osób i mienia jest bardziej skuteczna. Agencje ochrony i firmy ochroniarskie oferują różnorodne usługi, obejmujące ochronę fizyczną, monitoring oraz szkolenia dotyczące między innymi cyberzagrożeń. Zachęcamy do skorzystania z usług montażu  monitoringu wizyjnego w celu ochrony ludzi oraz mienia, aby cieszyć się spokojem i bezpieczeństwem zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *